Våra tjänster

  • Vår specialitet är transporter av tempererat gods och då främst livsmedel. Kontakta vår trafikledning för bokning eller förfrågan.
  • Kylda och frysta livsmedel
  • Torrgods
  • Bud och expresstransporter
  • Specialtransporter

Om inget annat avtalats gäller Alltrans 2007 för våra transportuppdrag.