Om Skogströms Åkeri

Skogströms Åkeri AB ingår sedan september 2016 i koncernen, Smolandia AB. Bolaget har sitt säte samt kontor och terminal i Alvesta. Företaget består idag av ca 60 personer, 54 chaufförer och 8 tjänstemän. Våra duktiga chaufförer har en fordonsflotta bestående av ett 35-tal fordon. I huvudsak utgörs flottan av Scanialastbilar med kyl- och frysaggregat.

1 september 2018 förvärvades Sävsjö Termogods AB med verksamhet i Jönköping. Bolaget har ett 25 tal anställda samt ett 20 tal fordon. Ny kyl- och frysterminal togs i bruk i september 2018 som idag fylls till bristningsgränsen varje natt med gods från kunder som Martin & Servera, Sorunda, KåKå medflera.