Fordon

Scania R500, Levererad 2017-10-30 Reg nr YST 784

Ett av våra senaste ekipage. Våra fordon är chaufförernas arbetsplats.
Vi månar om bra fordon med de senaste EURO motorerna för miljöns skull.
Bränsle vi använder är någon forma av biodiesel, ex Preems Evolution "Talloljediesel"
eller RME (rapsmetyleter).
Vi kommer här senare presentera en sammanställning av våra fordon och miljöklasser mm