Vi är ett fristående transportföretag med specialitet att köra tempererat gods i inrikes fjärr och distributionstrafik åt våra uppdragsgivare. Vi hanterar med glädje även annat gods – inget är för litet eller för stort för oss…

Minskad miljöpåverkan

Vår ambition är att möta kundernas efterfrågan på produkter av bra kvalitet och med hög grad av miljöanpassning. Detta innebär en avvägning mellan teknik, kvalitet och ekonomi så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Attraktiv arbetsgivare

”En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över
det man gör och trivs med människorna man arbetar med.” /Robert Levering, grundare, Great Place to Work

Ledigt jobb!
Vi söker chaufförer
Nyutbildade eller erfaren chaufför
alla hälsas välkomna att söka.

Ständigt bättre

Vi jobbar ständigt med att utveckla verksamheten och möta kundernas efterfrågan på hög kvalitet och minskad miljöpåverkan. Vi ser det som en styrka att på detta sätt utveckla vår personal och verksamhet i samverkan med uppdragsgivare och kunder.

Inget uppdrag för litet

Skogströms Åkeri AB förvärvade 1 sept. Sävsjö Termogods vilket ger större geografisk täckning samt ökade möjligheter att serva våra kunder.

Inget uppdrag är för lite eller för stort. Vi erbjuder Er ett brett utbud av transporttjänster.